DESGREIXADOR MOTORS

Producte líquid per a desgreixar motors o peces metàl·liques impregnades de greix i olis minerals

Informació

Màxim poder d'humectació, detergencia i emulsió que facilita l'aclarit posterior. No ataca ni corroeix cap metall ni goma

Es pot utilitzar per immersió o polvorització, bé sigui pur, diluït en gasoil o petroli

caCatalà